Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694682 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,117

Aylık Sayfa Gösterimi
185,274

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

GÜNLÜK GAZETELER
Yeni Şafak Vakit
Hürriyet Sabah


Milliyet Star


Türkiye Vatan


Güneş Evrensel


Turkish Daily News Finansal Forum


Dünya Gazetesi Yeni Asya


Fanatik Milli Gazete


Radikal Tercüman (HO)


Bugün Akşam


Birgün PasFotomac


Referans Takvim


Yeniçağ Ortadoğu


Resmi Gazete Turkish Press

YEREL GAZETELER
 
Afyon Türk Haber Odak
Afyon Haber
Afyon Zafer
Ataköy
Ağ Bursa
Antakya Gazetesi
Aydın Denge
Aydın Yerel Basını

Aydın Yeni Ufuk
Başak Çevre
Batman Gazetesi
Bolunun Sesi

Bolu'da Yeni Hayat
Burdurlunun Sesi
Bursa Hakimiyet
Bursa Haber
Bursa Kent Gazetesi
Çağdaş Kadıköy
Çanakkale Olay
Çanakkale Boğaz
Çankırının Sesi
Denizli Haber
Ekohaber Bursa

Elaziz.net

Elbistanın Sesi
Erzurum Gazetesi
Eshaber.Net
Eskişehir.net
Eskişehirtr.net
Fethiye Rehberi
Fıratta Yaşam
Gaziantep Olay Medya
Gebze Gazetesi
Haber Antalya
Hatay Gazetesi
İletim
İlkhaber
Land Of Lights
Karadeniz Gazetesi
kayseri Gündem
Kent Maraş
Kocaeli Gazetesi
Konya Merhaba
Konya Hakimiyet
Kuşadası Haber
Kütahya Tellal

Kütahya Gazetesi
Manisa Haber
Mudanya Online
Özgür Kocaeli
Samsun Ekip
Sandıklı Sayfası

Serinhisar Bülteni
Sultandağı Yeni Haber
Yaşayan Bursa
Yeni Asır
Yöremiz
Zonguldak İnanış

INTERNETTE MEDYA

 
Türkmüsün.Net Payasım.Com Genç Türk Haber
Atin.org
Avrupa Birliği Haberleri
Aykırı Haber
Ayyıldız
BiggLook
Deepnot
Derin Anadolu
Demokrasi
Dördüncü Kuvvet Medya
EBM Haber Ajansı
E-Haber
Kamerazzi
 
Çevrimiçi Haber
Haber A
Haber 3
Haber
Haber X
Haberiniz Olsun
Haber Türk
Haber Vitrini
Haber Yolu
İ Medya
İnternet Haber
X Medya
Interturknet
Jurnal
MedyaKronik
Medya Haber
Medya Tava
Magazinci
Objektif Haber
Press Türk
Sansürsüz
Türkiye Online
Burası Türkiye
Alperenler

YURT DIŞINDAKİ TÜRK YAYINLARI

YABANCI HABER KAYNAKLARI

KKTC
Bizim Avrupa
Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Yeni Vatan
Trakya'nın Sesi
Zaman Bulgaristan
Toplum Postası
Kanada Bizim Anadolu
WorldwideNEWS
C N N
ABCnews
USA TODAY
EuroNEWS
B B C
The N.Y. Times
MediaChannel
The Economist
National Geographic
Telegraph
Financial Times
FORTUNE
Akdeniz TV
Bayrak Radyo-TV
Kimgazet
Kıbrıs Gazetesi
Yeni Düzen Gazetesi
 

YABANCI GAZETELER

HOLLANDA
Telegraaf
Het Parool
NORVEÇ
Dagbladet.no

Start.no
JAPONYA
japantimes

Asahi
AZERBAYCAN
Hürriyyet
Azadlig
ALMANYA
FT Germany DieWELT Spiegel Stern mainrheiner Bild Stuttgarter FAZ T-Online Berlin Online Zitty Dwelle Bundesregierung Einbuergerung Auswaertiges G-O Deutschlandtouristik
ABD
CNN

New York Times
Usa Today
Washington Post
RUSYA
moscowtimes
sptimesrussia sptimes AllNews interfax interfax NTVRU Polit Lenta NG Rol
LATIN ÜLKELERİ
Starmedia
Elsitio expansion-Spain ElPais costablanca Negocios Diariovasco Diariovasco Portalmix Terra.es
Ya.com Eres Mas
Es Voila Trovator Grippo MexicoWeb
U.K.
TheSun TheMirror Observer Guardian UKonline
ITALYA
LaStampa
Giornale corriere CorSport
FRANSA
Lesechos
Lemonde LeFigaro Liberation Leparisien Leconomiste Lesoir nicematin
ÇİN
Sina ChinaOnline
Hongkong.com
ÜRDÜN
jordanTimes
YUNANİSTAN
Greece
Omogenia iN
BULGARİSTAN
Bulgaria.com
ISRAİL
J.Post
jewish.com isratv
PAKİSTAN
Dawn.Com
 

DERGİLER

 

Analitik
A Finans
Atlas
Blue Jean
BT Haber
Beyan Dergisi
Bilim ve Teknik
Capital
Computer World
Deniz Magazin
Doğu Batı
Endüstri & Otomasyon Dergisi
Egemenlik Ulusundur
Ekovitrin
Focus
Git
Geniş Açı Sanat ve Fotograf
İmece
Lombak
Level
Kazete
Max
Mavi
Motorbike
Nokta
Ötüken
Pencere
PC Oyun
Popüler Bilim
Sol Dergisi
Turnusol
Telepati Telekomünikasyon
Türk Dili Dergisi
Uçan Inek
Ülkü Ocağı Dergisi
Yankı
Yitik Ülke
AnsesNet
Arkabahçe
BrainKebab
Bütün Dünya
Best Magazin
Byte
Cyberman
Cornucopia
Cerrahpasa Tıp Dergisi
CityClub Magazine
Country Homes
Dergi
Ekoloji Dergisi
Fotograf
Garacard
Hey Girl
İzmir Life
Journal of Neurological
Klips
Kongre
Lemanyak
Sciences
Marie Claire

Microsoft Life
National Geographic
Orhan Kemal
OtoMobil
Odtülüler Bülteni
Orkun
Scientific Journals Tubitak
Tempo
Voyager
Yelken Dünyası
Üniversite ve Toplum

Yaşayan Bursa
Zirve
Alem
Araba Dergisi
Altyazı
Bilim ve Ütopya
Beyaz Butik
Burda

Canteen
Connect Online
Çekirdek Sanat
Dergibi
Elegans
Formsante
Gaziler Dergisi
Human Resources
Home Fashion
İlke Haber ve Yorum Dergisi
İş Güç
Leman
Metal Monster
Mizan
MacWorld
Mobilya Dekorasyon
Number One
Öküz
PC World
PC Net
PC Magazine
Sinema
Tai
Sole Magazin
Tombak
Uludağ Üniversitesi IIBF Dergisi
Serbest Düsme
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi
Yüzotuz

Gazeteler ©

PageRank
PHP-Nuke
islam|islami forum|voylet
Sayfa Üretimi: 0.03 Saniye