Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694686 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,289

Aylık Sayfa Gösterimi
185,278

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

Aktif Anket Sonuçları

Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmeli mi?

Kesinlikle edilmeli, ebeveyn yönlendirmeli69 %69 %69 % 69.06% (2295)
Edilmeli ama yönlendirmeye vaktimiz yok2 %2 %2 % 2.83% (94)
TV izleme süresine müdahale edilmeli9 %9 %9 % 9.96% (331)
Serbest birakilmali, kendi secmeli4 %4 %4 % 4.81% (160)
Evde TV nin ne isi var13 %13 %13 % 13.33% (443)

Toplam Oy: 3323


[ Oylama | Diğer Anketler ]

Son 5 Anket: iSLAMKENT

 Allah rızası için sohbet amacıyla, insanlarla ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? (8483 oy)

 "Demokratik Açılım" sizce gerekli ve faydalı mıdır? (7206 oy)

 Ramazan ayında "hatim" yapıyor musunuz? (3613 oy)

 İslam'ı hakkıyla yaşamak için, sizce "tarikat" şart mıdır? (10202 oy)

 Sizce Dünya dışında bir hayat var mı? (5764 oy)


"Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmeli mi?" | Hesap Aç/Yarat | 28 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 16.08.2006 Saat: 16:08

tv şirketleri her programla ilgili izleme yaşını belirtmeli

murat babacan


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 29.08.2006 Saat: 10:29

ben yıllardır televizyon izleyen biriydim elhamdülillah 6 sene oldu televizyon izlemiyorum ve anlatılmaz mutluyum


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 1)
Gönderen: emrecan Tarih: 05.09.2006 Saat: 21:14
(Kullanıcı Bilgisi )

Selamun Aleyküm millet... bence yararlı olan yönleri çocuklara özendirilmeli ama aileler karşısına odaklanıp o diziden bu diziye zıplıcaksa kalsın abicim tv uzak olsun evden çok daha yararlı olur :)Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 1)
Gönderen: ossie_1993 Tarih: 06.09.2006 Saat: 13:58
(Kullanıcı Bilgisi )

İslami bir Çocuk programı ise bence hiç müdale edilmemeli çünkü islamı çocuk programlarıyla çizgi filmler'le'de olsa biraz bilgi öğreniyor çocuklar onun için bence islami program yada çizgifilm'se bence müdahale edilmemeli


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 1)
Gönderen: hasan_basri Tarih: 08.09.2006 Saat: 11:57
(Kullanıcı Bilgisi )

bence kesinlikle edilmeli.çünkü çocuklar adı üstünde yaş itibari ile doğruyu ve yanlışı ayırt etmede zorlanırlar.ileriki yaşlara geldiklerinde ise çok geç olabilir.nitekim ülkemizde de şiddet içerikli proramların çokluğu bunu tetiklemektedir.bu sebeple bu konuya özen göstermeliyz.


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 23.09.2006 Saat: 21:47

bende çocugum kesinlikle mudahale edilmelidir.
çünki biz çocuklar henüz karar verebilecek
yaşlara gelmedik.
aneler babalar bizi yetiştirir büyütür bırakın okadar hakları
olsun.ALAHA emanet olun


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 23.09.2006 Saat: 21:49

çocuklar henüz hangi tvyi izleye bileceklerine karar verebilecek yaşta degiller


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 23.09.2006 Saat: 21:53

bu devirde bazı pis kanallar ortaya çıkmıştır ve çocuklarımızda devamlı bu bataklıga sürülmektedir.bu yüzden karışılmalıdır.


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 23.09.2006 Saat: 21:56

bende çocugum kesinlikle mudahale edilmelidir.
çünki biz çocuklar henüz karar verebilecek
yaşlara gelmedik.
aneler babalar bizi yetiştirir büyütür bırakın okadar hakları
olsun.ALAHA emanet olun


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 1)
Gönderen: burhan Tarih: 05.11.2006 Saat: 11:28
(Kullanıcı Bilgisi )

bugün çoçuklara sunulan bütün proğramlar tek tip bir insan oluşturmaya yöneliktir.Tek tipleşen çocuklarımız düşünmeden hareket etmekte buda beraberinde sorgulamayan ve önüne verilen her şeyi kabul den bir nesil oluşturuyor.Bu bakımdan islamın yeni nesiller üzerinde inkişaf etmeside düşünen sorgulayan genç bireylere ve aradığını bulacak nesillere ihtiyacı olğuna göre bugünün  tv proğramlarına çoçuklarımızı mesafeli kılmayız.Avrupanın ve islam düşmanlarının istediği duruma gelmeyeceğiz.Unutulmamalı ki dünyanın bugün bütün meseleleri islam odaklı olmuştur.Kapitalist sistemin en büyük korkusu islamdır.Çünkü islam ferdiyetçi bir yaşam modelini reddetmiştir.Peygamber efendimiz bir mümin kendi için istediğini mümin kardeşi içinde istemediği sürece gerçek anlamda iman etmiş sayılmaz diyor.Bu ölçünün kapitalist sistemin düşmanı olğu bilinmekte ve buna paralel olarak genç beyinlerin uyuşturulması onların en kısa yolu olmaktadır.Bu ölçüler sakın akıldan çırakılmamalı.İslamın daha geniş ölçülerde inkişaf etmesi dileğiyle.....


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 30.09.2006 Saat: 07:10

elbetteki müdale edilmelir fakat seyrettiği şeyin niye zararlı olduğunu izah edersek daha iyi olur


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 02.10.2006 Saat: 13:20

çocuklar yeni ağaç gibidirler ağaç yaşken ağilir misali Ve ne ekersen nasıl yönlendirirsen onu biçersin semeresini yersin çocuklarımızı bu yaşlarda neyi izlemesi nasıl oturması nasıl konuşması gibi hayatında önem teşkil eden ahlak kural ve düşünceleri küçük yaşlarda ailesi yani ebeveynleri yönlendirmesi gerekli bence MUSTAFA ÇAKIR


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 10.10.2006 Saat: 13:58

hereve tv lasım


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 17.10.2006 Saat: 20:02

bu ince bir mevzu kesinlikle limit konulmalı hele böyle bir medya zamanında


Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 25.10.2006 Saat: 19:20

Herkes İçin Söylüyorum Tv Günde 1 saatten fazla asla ve asla kullanılmamalı!!!...


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 31.10.2006 Saat: 18:58

bencede cocuklarin izledikleri tv programlarina dikkat edilmeli. cocuklarin ahlakini bozacak programlardan uzak tutulmalidir.
Allahin selameti üzerinizde olsun


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 02.11.2006 Saat: 19:40

kardeş benim düşünceme göre tv evde gereksiz aynı zamanda evin bereketini kacırıyor fikrindeyim


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müda (Skor: 1)
Gönderen: burhan Tarih: 05.11.2006 Saat: 11:31
(Kullanıcı Bilgisi )

bugün çoçuklara sunulan bütün proğramlar tek tip bir insan oluşturmaya yöneliktir.Tek tipleşen çocuklarımız düşünmeden hareket etmekte buda beraberinde sorgulamayan ve önüne verilen her şeyi kabul den bir nesil oluşturuyor.Bu bakımdan islamın yeni nesiller üzerinde inkişaf etmeside düşünen sorgulayan genç bireylere ve aradığını bulacak nesillere ihtiyacı olğuna göre bugünün  tv proğramlarına çoçuklarımızı mesafeli kılmayız.Avrupanın ve islam düşmanlarının istediği duruma gelmeyeceğiz.Unutulmamalı ki dünyanın bugün bütün meseleleri islam odaklı olmuştur.Kapitalist sistemin en büyük korkusu islamdır.Çünkü islam ferdiyetçi bir yaşam modelini reddetmiştir.Peygamber efendimiz bir mümin kendi için istediğini mümin kardeşi içinde istemediği sürece gerçek anlamda iman etmiş sayılmaz diyor.Bu ölçünün kapitalist sistemin düşmanı olğu bilinmekte ve buna paralel olarak genç beyinlerin uyuşturulması onların en kısa yolu olmaktadır.Bu ölçüler sakın akıldan çırakılmamalı.İslamın daha geniş ölçülerde inkişaf etmesi dileğiyle.....


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmel (Skor: 1)
Gönderen: yavuzdogan Tarih: 04.08.2007 Saat: 18:07
(Kullanıcı Bilgisi )

benimde ALLAH hayırlı ömür versin iki evladım var. Ancak tv programlarının zararlı olanları kadar faydalı olanlarıda var. Bence bunlara dikkat etmek yeterli olacaktır.Çocuklarımıza islamiyeti anlatan ve öğreten tv programlarına müsade etmenin ve izletmenin bir zararının olacağını düşünmüyorum.


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmel (Skor: 1)
Gönderen: zal02us Tarih: 07.08.2007 Saat: 09:24
(Kullanıcı Bilgisi )

GEÇ KALINDIĞINA İNANIYORUM AHLAK DİYE BİR LAFIZ KALMADI


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmel (Skor: 1)
Gönderen: -reyhan- Tarih: 08.04.2008 Saat: 03:24
(Kullanıcı Bilgisi )

s.a.tabiki müdahale edilmeli.eğer gerçekten hayırlı bir evlat yetiştirme düşüncesi hasl ediyorsa sizlerde bence müdahale edilmeli ama çocuğu televizyona karşı ürkütmeden, güzellikle müdahale edilmeli.çocuk bunu farkederse zaten kendiliğinden bırakacaktır.bende çocuktum ve şimdi 22yaşına giriyorum ama  bu yaşıma kadar 1saat boyunca televizyon başında oturduğumu hatırlamıyorum elhamdülillah.çok kaliteli programlar olduğunu iddia edenler olacak dünyadan türkiyeden nasıl haber alacaz diyenler olacak.tabiki haklılar ama eğer önemli bir mevzuysa televizyondaki ayak üzeri izlenip orası terkedilmeli.oturulunca o şekilde saatlerce kalınıyor çünkü.oysa izlemektense doğru bir gazeteden gündem çokta güzel takip edilebilir.şuan evimizde televizyon tabiki var ama ben cevaben evde televizyonun ne iş var diyorum.çünkü ilerde kendi evimde televizyon olmayacak.ona vereceğim boşa zamanı çokta güzel farklı şekilde değerlendirebilirim.ama şunuda unutmamak lazım.kullanım amacı bizimle alakalıdır.yani iradeyle.sonuçta rabbim herşeyi yaratıp donatıp biz kullarına sunmuş.yani gerisi bizimle alakalı.zaten iradeyle ilgisi olmazsa hep iyi şeyler sunulmazmıydı bizlere.yani bir bıçak katilin elinde can alırken doktorun elinde de can kurtarır.bu yüzden iyi yönlerini bulup değerlendirmek te bizimle alakalı.sonuçta bu diğer mevzularda da öyledir.ibrahim süresinin 14.ayetinde şeytanın seslenişi:ben çağırdım siz icabet ettiniz.o halde beni değil kendi nefsinizi kınayın diyor.yani herhangi bir kötü davranışta yine şeytana uyduk demek kendimizi kandırmaktan başka birşey değil.o sadece nefse hoş gelen şeylerin reklamını sahiden güzel yapıyor ve bizlerin iradesi kuvvetliyse ya üste çıkıyor ama yok değilse allah muhafaza.... 


Re: Çocuklarin izledikleri TV programlarina müdahale edilmel (Skor: 1)
Gönderen: pozitif Tarih: 10.09.2011 Saat: 05:15
(Kullanıcı Bilgisi )

biz televizyonu izlemeyi dün bıraktık..


PageRank
PHP-Nuke
islam|islami forum|voylet
Sayfa Üretimi: 0.07 Saniye