Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694686 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,268

Aylık Sayfa Gösterimi
185,277

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

Aktif Anket Sonuçları

Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir?

Cehalet24 %24 %24 % 24.08% (1370)
Tefrika2 %2 %2 % 2.95% (168)
Fukaralik0 %0 %0 % 0.77% (44)
Sorumsuzluk ve Samimiyetsizlik11 %11 %11 % 11.41% (649)
Nefse Kulluk19 %19 %19 % 19.02% (1082)
Hepsi41 %41 %41 % 41.78% (2377)

Toplam Oy: 5690


[ Oylama | Diğer Anketler ]

Son 5 Anket: iSLAMKENT

 Allah rızası için sohbet amacıyla, insanlarla ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? (8483 oy)

 "Demokratik Açılım" sizce gerekli ve faydalı mıdır? (7206 oy)

 Ramazan ayında "hatim" yapıyor musunuz? (3613 oy)

 İslam'ı hakkıyla yaşamak için, sizce "tarikat" şart mıdır? (10202 oy)

 Sizce Dünya dışında bir hayat var mı? (5764 oy)


"Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir?" | Hesap Aç/Yarat | 20 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 04.11.2006 Saat: 03:12

Allah ilmin insanları yücelteceğini buyuruyor. Ona yüz çevirirsek sonbahar yaprakları gibi  kuruyacağımızı ve sararıp düşeceğimizi söylüyor. İlme sırt döndüğümüz ölçüde bir ilerleme kaydedilemez.Herşeyi yaratan Allah tan daha mı iyi bileceğiz de şan şöhret zevk alemine dalarız netekim İslam dini aydınlık bir dindir . Aydın olmak en az namaz oruç kadar önemli ve farz kılınmıştır . 5vakit namaz kılmak la Cennet kapsını aralıyacağını sanan ademoğulları, dinleyin yüzünüze gelen her rüzgar sesini görün gökteki enginliği ve okuyun okutun bilgeliği.


Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 05.11.2006 Saat: 14:49

Ümmeti Muhammedin en önemli sorunu cehallettir diyorum zira okuduğunu zannedipte aslında fuzuli okuyanlar çok Yada şöyle diyebiliriz fayda vermeyen ilimleri okuyan çok buda bir nevi bilgizizliktir. müslümanların herkesten ziyade okuması lazım okurken de birbirlerinin tecrubelerinden yararlanmaları çok önemli boş kitapları boşuna okumamak için


Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
Gönderen: Maneviyat Tarih: 10.11.2006 Saat: 07:49
(Kullanıcı Bilgisi )

Bizim en büyük sorunumuz,sorumsuzluk ve samimiyetsizliktir diye düsünüyorum.
Cünki bunlari asmis olsa idik ne cahilligimiz kalirdi ne fakirligimiz nede ayrimciligimiz. en büyük eksikligimiz birbirmize inanip güvenmemek.


Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
Gönderen: paradise Tarih: 29.11.2006 Saat: 10:49
(Kullanıcı Bilgisi )

 • Bence en önemli sorun;ilkönce nefs ikincisi ise cehalet,çünkü nefs istediğimizi yaptırıyor,bizi tembelliğe itiyor,tembel oluncada ne kitap okumak nede bilgi edinmek nefsin hoşuna gidiyor,nefsin hoşuna giden nedir;tembellik yapmak,kolay olanı seçmek,birde buna toplum olarak bazı şeyler eklenince...maalesef cahillik geliyor.örneğin lafa geldimi peygamberimiz HZ.MUHAMMED(S.A.S) seviyoruz ama O nasıl yaşamış ne zaman doğmuş nerede ölmüş,kabri nerededir bilmiyoruz,günümüzde maalesef çoğu insan peygamberimizin Kabe'nin içinde olduğunu zannediyor.Bence nefsimizi yenip bol bol kitap okumalı kendimizi bilgilendirmeli,cahil kalmamalıyız....


 • Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: smmmselim Tarih: 27.12.2006 Saat: 12:28
  (Kullanıcı Bilgisi )

  Hayatta hep fedakarlık yapmak gerekir biz müslümanlar ise hep fedakarlık yapmak zorundayız onun içindir ki yapmadığımızdan dolayı bu durumlarda olduğumuzu düşünüyorum neden biz müslümanların fedakarlık yapması gerekir derseniz çok açık zaten bu dünya bize cehennem değilmi cennet müslümanlar için değilmi o halde dünya üzerinde hep kalıcı olmaktan çıkmalı asli görevimize dönmeliyiz müslüman olmayan birine sorsanız yüyıllar buyunca dünyada kalmak ister neden Allah (c.c) kalbine korku salmış ölmek istemezler ama bir müslümana sorun ister dindar olsun veya olmasın mazlum bir şekilde "ya kardeşim fazla yaşasam nolcak" der buda imandandır
  onun için
  DUA EDELİM, GAYRET EDELİM, BİR OLALIM, HÜR OLALIM

  UYANMAK VE UYANDIRMAK DİLEĞİ İLE..


  Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: burhan Tarih: 21.01.2007 Saat: 11:30
  (Kullanıcı Bilgisi )

  BENCE İSLAM ÜMMETİNİN EN ÖNEMLİ SORUNU SAMİMİYETSİZLİKTİR.SAHABE DEĞİLMİYDİ CANINI FEDA EDEN İSLAM UĞRUNDA O KİMSELER DEĞİLMİYDİ ANASINDAN BABASINDAN VAZGECECEK KADAR SEVENLER VE O DAVAYA MUHABBET BESLEYENLER.FAHİH DEĞİLMİYDİ İSLAM UĞRUNA CİHANA KAFA TUTAN YAVUZ DEĞİLMİYDİ İSLAM İÇİN DAĞLARI DELEN O SAMİMİ FEDEKAR KİMSELER DEĞİLMİYDİ.BİZLER NELER YAPIYORUZ İSLAM İÇİN ACABA ACABA HZ. EBUBEKİR GİBİ MALIMIZDAN VAZGECEBİLİRMİYİZ VEYA HZ.ÖMER GİBİ ADALETLE İŞTİGAL EDEBİLİRMİYİZ.NEYDİ ONLARI BU KADAR BÜYÜK KILAN ACABA?BU SORUNUN CEVABI İSE MUHABBET VE SAMİMİYET.BİZ AHİR ZAMAN ÜMMETİ OLARAK İSLAMA OLAN BAĞLILIĞIMIZI VE SAMİMYETİMİZİ BİR KEZ DAHA SORGULAMALI VE İSLAM ÜMMETİNE YAKISIR ŞEKİLDE BU DAVAYA SARILMALIYIZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM. BÜTÜN MÜSLÜMAN KARDEŞLERİME HAYIRLI BOL RAHMETLERE VESİLE OLACAK BİR ÖMÜR DİLİYORUM VE TABİ Kİ DE BOL SAMİMİ DUGULARLA YASAMALARINI CENABI MEVLADAN DİLİYORUM....


  Re: Sizce, Islam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: DuMaN Tarih: 23.01.2007 Saat: 16:54
  (Kullanıcı Bilgisi )

  ARKADAŞLAR BENCE EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ ; SORUMSOZLUK VE SAMİMİYETSİZLİKTİR. ÇÜNKİ BİZ SORUMLU OLDUĞUMUZ İŞLERİ TAM TAMINA YERİNE GETİRSEYDİK BU DÜNYADA HİÇ BİR MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZİN CANI YANMAZDI . ONLARLA SAMİMİYET İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİR . ONLARIN ACILARINA PAYLAŞMAMIZ GEREKİR ...!


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: aslan2 Tarih: 25.02.2007 Saat: 15:04
  (Kullanıcı Bilgisi ) http://www.kayipkuran.com

  Kardeşlerim kurtuluşumuzun anahtarı , doğrudur - yanlıştır , haktır - batıntır demeden içinde bulunduğunuz dini akımlardan uzaklaşıp , gerçek ve ana kimliğimiz olan müslümanlık dairesi içinde birleşmektir. “ Biz zaten müslümanız , bu şekilde Allaha gidiyoruz” dedikçe kimse huzur beklemesin. Herkesi bu konuda düşünmeye , fikirlerini bu doğrultuda değiştirmeye, ayetlerden olan hissesini almaya davet ediyorum .


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 0)
  Gönderen: Misafir Tarih: 10.03.2007 Saat: 17:14

  islam Ümmetinin en önemli sorunu batıda gelişen ilimlere seyirci kalmasıdır.İlim öğrenmenin farz olduğunu unutup batıya sırt çevirmemiz 'ilim cinde dahi olsa gidin öğrenin' diyen bir Peygamberin ümmeti olan biz nasıl olur da ilme sırt çeviriyoruz. köklü bir medeniyet mirasına sahip olan bizler nasıl olur da ilme karşı bu kadar duyarsız olabiliriz. Her ne kadar istemezsekte şu an ilimin merkezi batıdır. Bir zamanlar farabiler, ibni sinalar, biruniler, ibni rüştler, nazzamlar, Allaflar, ibni baceler, bozcaniler vb gibileri ilme beşiklik ederlerken bugün onların ektiklerini Avrupa/ABD biçiyor ve bizde seyirci kalıyoruz. Biz birbirimizle uğraştığımız sürece hep böyle kalacağız. RABBİM UYANDIRSIN


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: hilal Tarih: 23.03.2007 Saat: 10:12
  (Kullanıcı Bilgisi )

  bence önemli sorun ümmetin birbiri arsında ayrılığa düşmesi birbirini koruyup kollamamasıdır işte bu sorun çözülürse tabi rabbimin inayet ve keremi ile, ne baş örtüsü problemi kalır ne de başka birşey aeo birlik ve beraberlik için


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: elif1 Tarih: 05.06.2007 Saat: 12:41
  (Kullanıcı Bilgisi )

  selamun aleykum muslumanların en buyuk sorunu kesinlikle okumamak ve bilgisizliktir. öncelikle kızların kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekir çünkü onlar geleceğin anneleri siz çocuğunuzu yönlendirmeye çalışsanızda onlar sizi örnek alıcaklardır o yuzden önce kendimizi düzeltmeliyiz yani bilgilenmeliyiz.wesselam...


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: YusufOzd Tarih: 12.06.2007 Saat: 10:17
  (Kullanıcı Bilgisi )

  En büyük sorun... Korkmamak. En ufak örnek. Namaz kılmayanın İslamdan hiçbir payı yoktur deniyor, biliniyor. Namaz kılmayanın kesin cehenneme gideceği de Kuran'da açıkça belirtiliyor ama umursanmıyor. Bunun dışında cehalet tabi ki var. Okumaya tenezzül etmiyoruz. Sadece Kuran diyoruz. Bu da bana göre hata gibi geliyor. Hadislere inanmıyor çoğu insan. Çok şüpheci yaklaşılıyor. Kıldığımız namazı anlamamak daha acı verici. Yaptığımız hareketlerin ne anlama geldiğini araştırmamak vs. Okuduğumuz duaların anlamlarını bilmemek. Hz Ali(r.a) "Namazın hayrı aklınızın aldığı kadardır" diyor. Gerçekten öyle. Hayatınıza geçirmediğiniz sürece sadece şekilde kalıyor. İnşaallah ahirette amel defterimiz namazsız olmaz. Eksiklerimiz hatalarımız kabul olur inşaallah. Bunun dışında tabi ki iman sorunu hat safhada. Dünyaya çok daldık. İslamın derinliğini unuttuk. En ince çizgilerin üstüne basıyoruz. 58 Müslüman ülke var ve harab haldeler. Birbirimize sahip çıkamıyor, Avrupaya bel bağlıyoruz modernlik ve medeniyet uğruna. Hoş ahlaksızlığın adı medeniyet olmuş durumda ama neyse.


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: hatiplim Tarih: 13.06.2007 Saat: 22:37
  (Kullanıcı Bilgisi )

  dikktsizlik


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: lalezar Tarih: 05.08.2007 Saat: 13:02
  (Kullanıcı Bilgisi )

  Bana göre bunların hepsinin bi parça etkisi var ama en ölümcül olanı cehalet diye düşünüyorum insan cahil oldu mu hepsine yenilir ama bilinçli olursa hepsine karşı koyabilir cehalet sadece okul okumakla giderilen bişey değil Bilinçli,yerinde zamanında ,doğru hareket edebilenlerin çoğalmasını diliyorumm.......... ZİRA O KADAR İHTİYAÇ VAR Kİİ!!!


  Re: Sizce, İslam Ümmetinin en önemli sorunu nedir? (Skor: 1)
  Gönderen: acizkul Tarih: 23.08.2008 Saat: 08:28
  (Kullanıcı Bilgisi )

  islama sahip çıkmama


  PageRank
  PHP-Nuke
  islam|islami forum|voylet
  Sayfa Üretimi: 0.06 Saniye