Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694686 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,274

Aylık Sayfa Gösterimi
185,277

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

Aktif Anket Sonuçları

iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi?

Büyük İslam İlmihali7 %7 %7 % 7.91% (140)
Derin Bilgi5 %5 %5 % 5.19% (92)
Gazeteler1 %1 %1 % 1.24% (22)
Gerekli Siteler1 %1 %1 % 1.86% (33)
İslami Sohbet30 %30 %30 % 30.21% (535)
İslami Şiirler / Hikayeler5 %5 %5 % 5.65% (100)
İslami Video11 %11 %11 % 11.86% (210)
Kur'an-ı Kerim / Meal / Tefsir21 %21 %21 % 21.01% (372)
Kütüb-i Sitte / Siyer3 %3 %3 % 3.22% (57)
Soru / Cevap11 %11 %11 % 11.86% (210)

Toplam Oy: 1771


[ Oylama | Diğer Anketler ]

Son 5 Anket: iSLAMKENT

 Allah rızası için sohbet amacıyla, insanlarla ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? (8483 oy)

 "Demokratik Açılım" sizce gerekli ve faydalı mıdır? (7206 oy)

 Ramazan ayında "hatim" yapıyor musunuz? (3613 oy)

 İslam'ı hakkıyla yaşamak için, sizce "tarikat" şart mıdır? (10202 oy)

 Sizce Dünya dışında bir hayat var mı? (5764 oy)


"iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi?" | Hesap Aç/Yarat | 12 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: Abdullah Tarih: 02.02.2007 Saat: 15:49
(Kullanıcı Bilgisi )

Selamun Aleykum ve Rahmetullah Anket için teşekkürler ilk olarak Efendim ben aslında en çok iki yeri seviyorum ama iki şık seçemdiğimizden dolayı birini seçmek zorunda kaldık En çok İslami şiirler / hikayeler bölümünü beğeniyorum Daha sonrada İslami Sohbet bölümünü aslında bir çok şey güzel vidiolarda hoşuma gidiyor iSLAMKENT e katkısı bulunan herkese İslam ümmetine bilgiler vermesi dolayından Allah razı olsun diyorum şükranlarımızı sunuyoruz... Allahaısmarladık...


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 08.03.2007 Saat: 18:45

inanın hepsi çok güzel çok beyendim herkesede tavsiye edeceyim saygılarımla memduh yılmaz.


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 08.03.2007 Saat: 18:48Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 0)
Gönderen: Misafir Tarih: 11.03.2007 Saat: 01:45

daha yeni açıyorum kızıltepeden mükemmel


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: cheedam Tarih: 30.05.2007 Saat: 11:33
(Kullanıcı Bilgisi )

selamunaleykümverahmetullah ben islamkent'yalnız bir bölüm değil tamamını çok beğendim. Allah razı olsun bize böyle bir site hediye edenlerden.


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: elif1 Tarih: 05.06.2007 Saat: 12:48
(Kullanıcı Bilgisi )

selamun aleykum kuran dinle bölumunu çok beğeniyorum fakat hiç türklerden okuyan yok bi kaç tane turk okuyan koyarsanız örn: ismail biçer çok sevinirim. wesselam...


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: efsane1907 Tarih: 12.06.2007 Saat: 11:41
(Kullanıcı Bilgisi )

valla heryeri ve herşeyiyle muhteşem bi site kurmuşsunuz.allah razı olsun...


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: yavuzdogan Tarih: 04.08.2007 Saat: 18:14
(Kullanıcı Bilgisi )

selamun aleykum sitenin içeriği okadar çok güzelki seçim yapmak zor.Bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim.ALLAH'ın rahmeti üzerinize olsun.


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: ebrarayse Tarih: 17.08.2007 Saat: 17:10
(Kullanıcı Bilgisi )

slaytlar bence çünkü okumak bazen zor gelebiliyor ama slaytlar daha farklı bu siteyi yapandan allah razı olsun


Re: iSLAMKENT'te En çok beğendiğiniz bölüm hangisi? (Skor: 1)
Gönderen: kankali67 Tarih: 27.10.2007 Saat: 21:29
(Kullanıcı Bilgisi )

esselamünaleyküm.....YA Dostlar HEPSİNİ Mükemmel hazırlamışsınız. ALLAH sizden razı olsun.


Re: iSLAMKENT'te en cok beyendigim msn yoluyla mesaj (Skor: 1)
Gönderen: cem Tarih: 08.02.2008 Saat: 07:38
(Kullanıcı Bilgisi )

msn yoluyla mesaj yollamanizi cok sevdim günde bir hadis bir ilim hem bize hem size büyük sevaplar yaziyor allah sizden razi olsun allahin rahmeti magfireti hidayeti bereketi rizasi sizin üzerinize olsun insallah dini bilgilerde resim filim yani sizin sitede eksikler varsa bana msn adresimden ulasabilirsiniz yeterki böyle güzel yeriniz dahada deger kazansin saygilar


PageRank
PHP-Nuke
islam|islami forum|voylet
Sayfa Üretimi: 0.05 Saniye