Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694686 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,279

Aylık Sayfa Gösterimi
185,278

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

Aktif Anket Sonuçları

Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz?

Hiç Bitirmedim64 %64 %64 % 64.63% (12682)
Bir Defa14 %14 %14 % 14.81% (2906)
2-3 Defa8 %8 %8 % 8.93% (1753)
4-6 Defa3 %3 %3 % 3.21% (630)
6-10 Defa1 %1 %1 % 1.34% (263)
10 dan Fazla7 %7 %7 % 7.08% (1389)

Toplam Oy: 19623


[ Oylama | Diğer Anketler ]

Son 5 Anket: iSLAMKENT

 Allah rızası için sohbet amacıyla, insanlarla ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? (8483 oy)

 "Demokratik Açılım" sizce gerekli ve faydalı mıdır? (7206 oy)

 Ramazan ayında "hatim" yapıyor musunuz? (3613 oy)

 İslam'ı hakkıyla yaşamak için, sizce "tarikat" şart mıdır? (10202 oy)

 Sizce Dünya dışında bir hayat var mı? (5764 oy)


"Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz?" | Hesap Aç/Yarat | 12 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: AbdullAh Tarih: 05.04.2007 Saat: 20:08
(Kullanıcı Bilgisi )

EsSelamun Aleykum Evet yine güzel bir anket.. Ben genellikle Arapça olarak hatim ederim. (Üç aylarda) Ama Türkçe mealinide Diyanet Mealinden bir defa hatmetmiştim..
Şüphesiz, bu Kur'an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü'minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. (İSRA SURESİ / 9)
Allah'a emanet olunuz..


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: iSLAMKENT Tarih: 04.04.2007 Saat: 14:44
(Kullanıcı Bilgisi )

Birçok kitap okuyoruz.
Hatta okuduğumuz kitap sayısı ile övünüyoruz.
Fakat "kitapların anası" nı kaç defa okuduk?

"Tüm kitaplar, tek bir kitabın daha iyi anlaşılması için okunur"
sözünün sahibi Korunmuş Kitab'ımıza ne kadar hakimiz.

Ve sorularımız;
"Sen hangi dine mensup idin?"
-Müslümandım
"Peki, Kitabını kaç defa okuyarak anladın?"
-Kem küm...
"Sen nasıl bir müslümandın ki, kitabını hiç okumadın..."


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: halukgta Tarih: 09.04.2007 Saat: 18:45
(Kullanıcı Bilgisi )

Kuran mealini kaç kez okudunuz sorusuna verilen cevaplar konusunda aslında çok düşünmeli ve kendimizi yargılamalıyız kanısındayım.Nedenmi?Allah Kuran da niçin Arapça gönderdiğini Arapların anlamaları için olduğunu açıkça belirtiyor.Aksi olsaydı Araba yabancı dil haaa diyeceklerdi ve okumayacaklardı diyor yaradan.Bir başka ayetindede Kitap gönderdiklerim hepsi o ulusun dilinden indirdiklerini söylüyor.Ama biz ne yapıyoruz insanlarımıza Allah anlayarak ibadet edin demesine rağmen Arapçayı kutsal dil ilan edip,Kuran ı sevap kazanmak istiyorsanız Arapça okuyacaksınız diye ilan ediyoruz insanlarımıza.tabi bu durumda Türkçe okumaya kimse niyetli olmaz ne dersiniz.Tabi bu durumda Allah ın ne dediğinide kimse anlamaz.En kötüsü her söylenen Kuran dandır denildiğinde bilmeyen bizler kabullenmişiz.Artık bu kabuğu kıralım ve Allah ın sözlerine kulak kabartalım ne dersiniz dostlar. Allah ın selamı üzerinize olsun Haluk


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: iSLAMKENT Tarih: 10.04.2007 Saat: 09:12
(Kullanıcı Bilgisi )

Yanlış anlaşılmaması için şöyle bir eklenti yapmayı uygun görüyorum; Kur'an, Arapça indirilmiş bir kitaptır. Dolayısıyla, o dilin özelliklerinin hepsini başka bir dilde karşılamak mümkün değildir. Bu, her dil için böyledir. Fakat, Kur'an'ın indirildiği orijinal haliyle okumak yani arapça hatim (ki önemli bir husustur) herkes tarafından amaç edinilirken, içeriğinde ne olduğunu hiç bilmeden, sadece duyumlarla yaşayan müslümanlar olması da enterasandır.


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: yunustuncinan Tarih: 05.05.2007 Saat: 09:46
(Kullanıcı Bilgisi )

Selamunaleyküm din kardeşlerim. Ben arapça bilmiyorum fakat elimden geldiğince Kur'an-Kerim'in türkçe mealini okuyorum ve her okuduğumda gönlüm coşuyor arapçada olsa türkçede olsa önemli olan okuyup bundan lezzet almak. Allah (cc) selamı üzerinize olsun...


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: iSLAMKENT Tarih: 14.05.2007 Saat: 13:32
(Kullanıcı Bilgisi )

Elbetteki orijinalindan okumak ve o şekilde anlamak çok daha doğru olur. Fakat sadece arapçasından okuyarak, anlamını bilmeden sürekli okumalar yerine zaman zaman türkçe mealini, "Kur'an ın içerisinde ne yazıyor" sorusuna cevap verebilecek şekilde okumanın faydalı olacağını düşünüyoruz.


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: farukaktas Tarih: 12.05.2007 Saat: 16:59
(Kullanıcı Bilgisi )

Mealden okumakla Kur'an'ı hatmetmiş olur muyuz? Ya da şöyle sorayım, Sdece meali okumakla Kur'an okumuş olur muyuz? Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i arapçasından okumayı yani Kur'an okumayı öğrenelim. Günümüzde öğreten kuruluşlar oldukça fazla, yani öğrenememeniz için hiçbir durum söz konusu değil. Orijinalindan okumaya gayret edelim, LÜTFEN!...


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: chicago Tarih: 09.06.2007 Saat: 18:51
(Kullanıcı Bilgisi )

Kur'an-ı Kerim Mealini elimden geldigince har sabah namazdan sonra yarim veya bir cuz okuyorum, bunu musati oldugum her gun yapiyorum, arkadaslara tavsiye ederim, kitap okuma aliskanligi olanlar kitapdan,bilgisayar basinda olma aliskanligi olanlar ,hem okma hem dinleme acisindan istifade edebilirler,arapca veya turkce, sunu tesbit ettim kur an in allah kelami oldugunun en buyuk delililerinden biride insanin okudukca daha cok anlamaya musait hale gelmesi,yani her okuyusda farkli bir anlayis yakalayabiliyor insan, ben cok istifade ediyorum, selamlar,


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: feridun Tarih: 01.09.2007 Saat: 23:15
(Kullanıcı Bilgisi )

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun arkadaşlar utanarak söylüyorumki bende malesef kuran-ı kerim in mealini tamamen hiç bitirmedim.Evet çok niyetlendim ama nasip olmadı (İnşallah nasip olur).Fakat burada şuna deyinmek istiyorum bence arapça okunmasından çok mealin akunmasında fayda vardır.çünkü çoğu insan ki bunlara benim bir kısım akrabalarımda dahil (içlerinde hafız dahi var) yıllarca arapçasını okumuş fakat sorduğunuzda günde en az 40 sefer okudukları Fatiha suresinin dahi anlamını bilmemekte.Bana göre arapça okumak sadece ve sadece toplu yapılan ibadetlerde dil birliği sağlamakta yoksa haşa Allah sadece arapça biliyor değil.Gelin arapça okunmasını teşfik edeceğimize toplu yapılan ibadetlerde okunan sure, dua v.b. hariç ki bunlarında mealleri dahil olmak üzere kuran-ı kerim in türkçe okunmasını teşfik edelim.Biz bööle arapça okunsun arapça okunsun derken gençlerimiz elden gidiyor.


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: lavinia__86 Tarih: 26.09.2007 Saat: 13:30
(Kullanıcı Bilgisi )

Rabbimizn bize gönderdiği yüce kitabı tamamen okuyamayanlardadım yüzdelik dilimini görünce çok üzüldüm müslüman bir ülkede ne kadar çok hiç bitiremeyen bence şu soruyu tekrar sormalıyız BEN YETERİNCE MÜSLÜMAN OLMAYI HAK EDİYOR MUYUM?????????


Re: Kur'an-ı Kerim Mealini kaç defa tamamen okudunuz? (Skor: 1)
Gönderen: sessiz_firtina Tarih: 04.07.2008 Saat: 13:20
(Kullanıcı Bilgisi )

müslüman aleminin en büyük eksikliklerinden bir tanesi.Biz genelde güzel bir ezgi halinde Kuranımızı Arapça dilinden okumayı tercih ediyoruz fakat Allah Kitabını okuyup anlmamaız hayata geçirebilmemiz için gönderdi Kitap hesaba çekilebilmemiz için var. Anket sonuçlarından da bu konuda ne kadar eksik olduğumuz apaçık.Allah bu eksiğimizi kapatmayı nasip etsin inşallah O'nun isteğine uygun O'nun istediği gibi müslüman olmayı bize nasip etsin.Bu konuyla ilgili bir çok ayeti kelime var bunlardan bir kaçını yazmak istiyorum..

  Biz Kitabı sana, her şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve  bir müjde olarak indirdik. NAHL SURESİ 89.ayet

  Kendilerine okunmakta olan kitabı san indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt vardır.  ANKEBUT SURESİ 51.ayet
  
Andolsun size öğüt veren bir Kitap indirdik, düşünmüyor muzunuz?  ENBİYA SURESİ 10.ayet 

   RAbbinizden size indirilene uyun. O'nu bırakıpta başka dostlar peşinden gitmeyin.Ne kadarda az öğüt alıyorsunuz ARAF SURESİ 7.ayet


PageRank
PHP-Nuke
islam|islami forum|voylet
Sayfa Üretimi: 0.06 Saniye