Hoşgeldiniz: iSLAMKENT
  Hosgeldin Misafirimiz, Giris veya Kayit anasayfa  ·  hesabınız  ·  dosyalar  ·  islami forum  ·  iletişim  

  Ana Menü
  Anasayfa

 Kuran-ı Kerim :
       Kuran-ı Kerim
       Tefsir (Elmalılı)
       Kısa Sureler
       Kuran Oku - Dinle
       Elifba
       Tecvid Dersi
 Siyer ve Sünnet :
       Kütübi Sitte
       Kuranda Peygamberler
       Hadislerle İslam
       Hac ve Umre
       Veda Hutbesi
 İslami Bilgi :
       Dinimi Öğreniyorum
       Temel Bilgiler
       Namaz Rehberi
       Namazla Diriliş
       Derin Bilgi
       Risale-i Nur
       İhtida Öyküleri
       İslam Tarihi
       Esmaül Hüsna
       Esmaül Hüsna (Slayt)
 Genel :
       Hikayeler
       Şiirler
       Anketler
       Dosyalar
       Gazeteler
       Yazı Arşivi
       İletişim
       Bizi Tavsiye Edin

  Derin Bilgi
Toplam Yazı: 56
Toplam Kategori: 17
Toplam Okuma: 694686 Kur'an'da Şefaat, Ah..
 Hz. Peygamber ve Yap..
 Tasavvuf Üzerine Düş..
 Mü'minlerin Ahlakını..
 Allah (c.c) Kimleri ..
 Cehennemsiz Olmaz mı..
 Mahremiyet ve Tesett..
 Peygamber Duaları..
 Üstünlük Ölçümüz Tak..
 Büyük Aldanış: Dünya..


 Kadınlarla Tokalaşma..
 Hızır (a.s) Kimdir?..
 Peygamber Duaları..
 Kabir Hayatı Var mıd..
 Kur'an Okumaya Başla..
 Nazar Kavramı..
 Ahirete İmanın Bedel..
 Allah'ı (c.c) Gereği..
 Nuh (a.s) ve Tufan..
 Büyük Aldanış: Dünya..

  Esmaül Hüsna

"O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"

ALLAH
(Uluhiyete mahsus sıfatların hepsini kendinde toplayan İsm-i Azam)

RAHMÂN
(Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden)

RAHÎM
(Çok merhamet eden, nimet veren)

MELİK
(Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı)

KUDDÛS
(Hatadan, gafletten ve her eksiklikten münezzeh)

SELÂM
(Esenlik veren, kullarını selamete çıkaran)

MÜ'MİN
(Gönüllere iman ışığını veren, vaadine güvenilen)

MÜHEYMİN
(Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)

AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)

CEBBÂR
(İradesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan)

MÜTEKEBBİR
(Her şeyde büyüklüğünü gösteren)

HÂLIK
(Büyün mevcudatı takdirine uygun şekilde yaratan)

BÂRİ'
(Bir model olmaksızın canlıları yaratan)

MUSAVVİR
(Her şeye şekil ve özellik veren)

GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)

KAHHÂR
(Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim)

VEHHÂB
(Karşılık beklemeden bol bol veren)

REZZÂK
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)

FETTÂH
(Zorlukları kolaylaştıran ve iyilik kapılarını açan)

ALÎM
(Herşeyi çok iyi bilen)

KÂBID
(Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)

BÂSIT
(Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)

HÂFID
(Alçaltan, zillete düşüren)

RÂFİ'
(Yukarı kaldıran, yükselten)

MUİZ
(Yücelten, izzet ve şeref veren)

MÜZİL
(Alçaltan, zillet veren)

SEMİ'
(Her şeyi işiten)

BASÎR
(Her şeyi gören)

HAKEM
(Son hükmü veren)

ADL
(Mutlak adalet sahibi, çok adaletli)

LATÎF
(Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan)

HABÎR
(Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)

HALÎM
(Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)

AZÎM
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

GAFÛR
(Bütün günahları bağışlayan)

ŞEKÛR
(Az iyiliğe çok mükafat veren)

ALÎ
(İzzet, şeref ve hükümranlik bakımından en yüce, aşkın)

KEBÎR
(Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)

HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)

MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)

HASÎB
(Kullarının her yaptığını bilen, onları hesaba çeken)

CELÎL
(Azamet sahibi)

KERÎM
(Lütuf ve keremi çok bol ve çok geniş)

RAKÎB
(Büyün varlığı gözetleyip, kontrol eden)

MÜCÎB
(Dualara karşılık veren)

VÂSİ'
(İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)

HAKÎM
(Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan)

VEDÛD
(Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan)

MECÎD
(Şanı büyük ve yüksek)

BÂİS
(Ölümden sonra dirilten)

ŞEHÎD
(Bütün zamanlarda ve her yerde, hazır ve nazır)

HAK
(Varlığı hiç değişmeden duran)

VEKÎL
(Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran)

KAVÎ
(Gücü bizzat kendinden olan, kudretli)

METÎN
(Her şeye gücü yeten, güçlü)

VELÎ
(Sevdiği kullarının dostu)

HAMÎD
(Ancak kendisine hamdedilen, övülmeye layık)

MUHSÎ
(Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)

MÜBDİ'
(İlkin yaratan)

MUÎD
(Tekrar yaratan)

MUHYÎ
(Hayat veren)

MÜMÎT
(Ölümü yaratan)

HAY
(Ebedi hayatta diri)

KAYYÛM
(Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)

VÂCİD
(Dilediğini dilediği zaman bulan, müstağni)

MÂCİD
(Şanı büyük ve yüksek)

VÂHİD
(Sıfatlarında, özelliklerinde tek ve biricik olan)

SAMED
(Tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği eşsiz kudret) 

KÂDİR
(Her şeye gücü yeten, kudretli)

MUKTEDİR
(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan)

MUKADDİM
(İstediğini öne alan)

MUAHHİR
(İstediğini geriye bırakan)

EVVEL
(Varlığının başlangıcı olmayan, ilk)

ÂHİR
(Varlığının sonu olmayan, son)

ZÂHİR
(Her şeyde tecelli eden. Tüm yarattıklarında, kendisinden görülebilir izler, işaretler bulunan)

BÂTIN
(Gözle görülemeyen, her şeyde kendinden bir güç bulunan)

VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)

MÜTEÂLÎ
(İzzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, aşkın)

BERR
(İyilik ve lütfu sonsuz olan)

TEVVÂB
(Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)

MÜNTAKİM
(Suçlulari adaletiyle cezalandıran)

AFÜV
(Hiçbir günah kalmayacak şekilde günahları affeden)

RAÛF
(Çok şefkatli, çok lütufkar)

MÂLİKÜ'L-MÜLK
(Mülkün ebedi sahibi)

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)

MUKSİT
(Adaletle hükmeden)

CÂMİ'
(İstediğini, istediği zaman istediği yerde toplayan)

GANÎ
(Her şeyden müstağni, kendisi dışında her şey O'na muhtaç)

MUGNÎ
(İstediğine zenginlik verip, zengin eden)

MÂNİ'
(Dilemediği bir şeyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)

DÂRR
(Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan)

NÂFİ'
(Hayır ve menfaat veren şeyleri yaratan)

NÛR
(Alemleri nurlandıran, istediği gönüllere ve zihinlere nur yağdıran)
 
 

HÂDÎ
(Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren)

BEDÎ'
(Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane şekilde yaratan)

BÂKÎ
(Varlığının sonu olmayan)

VÂRİS
(Varlığı devam eden, servetlerin gerçek sahibi)

REŞÎD
(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, hikmet üzere sonuca ulaştıran)

SABÛR
(Çok sabırlı)


©TRNuke.net
ALLAH'ın (c.c) Güzel İsimleri

  Namaz Vakitleri


  Hava Durumu


  Site İstatistikleri
Toplam Sayfa Gösterimi
7,967,272

Aylık Sayfa Gösterimi
185,277

Kayıtlı Kullanıcı
7,982

Aktif Anket Sonuçları

iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz?

Mükemmel54 %54 %54 % 54.25% (2042)
Güzel27 %27 %27 % 27.98% (1053)
Fena Değil9 %9 %9 % 9.11% (343)
Kötü8 %8 %8 % 8.66% (326)

Toplam Oy: 3764


[ Oylama | Diğer Anketler ]

Son 5 Anket: iSLAMKENT

 Allah rızası için sohbet amacıyla, insanlarla ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? (8483 oy)

 "Demokratik Açılım" sizce gerekli ve faydalı mıdır? (7206 oy)

 Ramazan ayında "hatim" yapıyor musunuz? (3613 oy)

 İslam'ı hakkıyla yaşamak için, sizce "tarikat" şart mıdır? (10202 oy)

 Sizce Dünya dışında bir hayat var mı? (5764 oy)


"iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz?" | Hesap Aç/Yarat | 24 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Anonim kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun

Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: Araz Tarih: 01.04.2008 Saat: 02:36
(Kullanıcı Bilgisi )

Guzel fakat bana gore ana sayfa uzerindeki renk tonlari birbiri ile uyusmamis.


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: ZeNit Tarih: 01.04.2008 Saat: 03:58
(Kullanıcı Bilgisi )

Bir önceki tasarım çok daha iyi idi kanımca. Ne istediniz ki eski halinden. Bu halide çok fena değil, az fena.


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: _HaCeR_ Tarih: 01.04.2008 Saat: 11:21
(Kullanıcı Bilgisi )

arkadaşlara katılıyorum bu konuda. Çok renkli fakat uyumsuz olmuş. Eskihali aha iyiydi bencede. Ama yine de idare eder:) emeğinize sağlık.


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: Meveddet Tarih: 01.04.2008 Saat: 11:30
(Kullanıcı Bilgisi )

bende arkadaşlara katılıyorum renkler çok güzel ama uyumsuz genede güzel ama ellerinize saglık :-)


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: HARP Tarih: 01.04.2008 Saat: 15:59
(Kullanıcı Bilgisi )

Bence gayet güzel oldu, eski görünüme göz aşınalığımız var ,o yüzden biraz yabancılık çekebilir insanlar, bunada alışırız ben beğendim :)


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: hayal_ii Tarih: 01.04.2008 Saat: 16:04
(Kullanıcı Bilgisi )

:):) şimdi bende dicem eski halini daha çok sewiyormuşum die..
ozman hay Allah nerden deiştirdik dicek sayın moderatorler:P
oyumu fena değil diye kullandım..
inş alışırız HARP..
sağlık olsun arkadaşlar;)
selam aleykum..


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: zaman Tarih: 01.04.2008 Saat: 17:14
(Kullanıcı Bilgisi )

bencede güzel olmus ama dendigi gibi, ya birseyler eksik yada birseyler fazla olmus.
ama yazada uymus, renkler civil civil.
eski halide cok güzeldi, biraz sadeydi belki ama...güzeldi.
ama ellerinize saglik, sitenin birseylerini degistirme fikri bile cok güzel.Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: Araz Tarih: 01.04.2008 Saat: 17:18
(Kullanıcı Bilgisi )

Goz asinaligi var elbette, ayrica yeni halide cok guzel ama dedim ya renkler uyum saglamamis:)


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: hayzum Tarih: 01.04.2008 Saat: 17:37
(Kullanıcı Bilgisi )

bu ne ya,istop ounarız artık forumda :))) maşallah rengarenk.eski hali daha güzeldiii :((( yine ayıp olmasın diye emeğinize sağlık


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: kevser Tarih: 01.04.2008 Saat: 22:18
(Kullanıcı Bilgisi )

s.a ben araklı ve kafayı yiyicem bu ne ya eski siteyi istiyooooom


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: nutella Tarih: 02.04.2008 Saat: 02:03
(Kullanıcı Bilgisi )

herkese merhaba yaramaz bi oğlum olduğu için vede bir yaşına girme heyecanımız,siteye girememiştim 1 hafta kadar..islamkent'in yeni imajını :) görünce birden Allah Allah dedim içimden yanlış adresimi tıkladım acaba?o ciddi,asil ve ağır islamkent havası gitmiş yerini içi içine sığmayan,bıyıkları yeni terlemiş toy delikanlı havası almış :)) nasıl benzetme sanatım ama? :))
 iğrenç esprilerim bi yana gerçekten cıvıl cıvıl renklere bayılmama rağmen bu sitenin içeriğine,konseptine yakışmadığını düşünüyorum.. başlık yani büyük harflerle siyah renkte yazılmış islamkent  yazısı da bu renklere hiç gitmemiş bence.. üzgünüm emeği geçen arkadaşlar ellerinize sağlık böyle löm löm hiç çekinmeden de eleştiriyor fikrimizi belirtiyoruz kusurumuza bakmayın ama bir kez daha bu işe yoğunlaşmanızı tavsiye ederim.kabenin siyahından,Peygamber efendimizin simgesi kırmızı gülden,günahsız olmanın timsali ve kefenin beyaz renginden;renklerin taşıdığı anlamlardan feyizlenerek yola çıkmanızı öneririm Allaha emanet olun,hoşçakalın !Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: zaman Tarih: 03.04.2008 Saat: 14:27
(Kullanıcı Bilgisi )

arkadaslar.... forum yokmu artik???
tasarim ile birlikte forumda mi kayiplara karisti???:(


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: iSLAMKENT Tarih: 03.04.2008 Saat: 16:47
(Kullanıcı Bilgisi )

Forum üzerinde çalışılıyor. Taşıma esnasında bazı hatalar oluştu. Çözebilirsek tüm mesaj ve üyeleri taşımış olacağız. Çözemez isek, üyeleri taşıyabileceğimizi fakat mesajları sıfırdan başlatabileceğimizi sanıyoruz. Bugün veya yarın netleşmiş olur, inşallah.


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: semsuri Tarih: 06.04.2008 Saat: 21:28
(Kullanıcı Bilgisi )

bu konuda acizena fikrim hoş olmadığı yönünde.. bir önceki tasarımın( görünümüm) abiane deyimle yanından bile geçemez. çok fazla renkli ve uyumsuz olmuş.. sitenin ağırlığını ( oturaklılığını) almış. velhasılı kelam çocuk işi olmuş


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: kevser Tarih: 13.04.2008 Saat: 14:25
(Kullanıcı Bilgisi )

slm ya forum a girilmiyo sıkıntımı var yine


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarýmýný n (Skor: 1)
Gönderen: vahitkoc Tarih: 21.04.2008 Saat: 12:45
(Kullanıcı Bilgisi )

sayfanın tamamını ekranımda göremiyorum bence görünse daha iyi olur


Re: iSLAMKENT'in yeni tasarımını nasıl buldunuz? (Skor: 1)
Gönderen: emrullah_6363 Tarih: 05.06.2008 Saat: 07:16
(Kullanıcı Bilgisi )

abilerim site çok güzel olmuş ama ezgilrde eksiklik var emin ay mustafa demirci bunların diger parçalarınıda ekleyin


PageRank
PHP-Nuke
islam|islami forum|voylet
Sayfa Üretimi: 0.07 Saniye